Често задавани въпроси

Какво е „Ние броим врабчетата“?

„Ние броим врабчетата“ е кампания на Българското дружество за защита на птиците, която цели да въвлече голям брой хора в мониторинга на врабчета. Кампанията има природозащитен и образователен аспект, а резултатите са с обществена значимост. Това е второ издание на кампанията „Ние броим врабчетата“, която е ежегодна.


Защо ще броим врабчетата? 

Преброяване на птиците около нас: Мониторинг на обикновените видове птици  (МОВП) е проучване, което се провежда от Българското дружество за защита на птиците от 2005 г. Инициативата цели да събере информация за състоянието на птиците около нас. По този начин ще разберем какво се случва със средата, в която те живеят и подпомогнем опазването на природата. Мониторингът се провежда всяка година и обхваща цялата страна. Осъществява се от доброволци. Наблюденията на птици в нашата страна се използват за оценяване състоянието на птиците не само в България, но и в цяла ЕвропаИли с няколко думи: 
- За да разберем какво е тяхното състояние в различните региони на страната.

- Защото врабчетата и другите широкоразпространени видове птици, са най-добрият показател за състоянието на средата, в която живеем. 
- За да спрем намаляването на врабчетата и да има врабчета и занапред.Кой може да се включи?

В броенето на врабчета може да се включи всеки, който има достъп до интернет и може да отдели 10 минути за броенето.Какво ще ни покажат резултатите?

Резултатите ще ни дадат отговори на някои въпроси, които ще ни помогнат да предприемем стъпки за опазването на врабчетата и другите градски птици.  
- Какви са тенденциите в популациите на трите най-често срещани вида врабчета у нас?
- Каква е разликата в численостите между различните типове места на броене?

- Каква е разликата в числеността в различните  региони на страната?

- Има ли разлика в състоянието на домашното,  полското и испанското врабче в различните типове градове и места на броене?

- Какво е разпределението на участниците по пол и възраст?


Защо птиците са добър индикатор за състоянието на околната среда?

- Срещат се в почти всички типове местообитания.

- Отразяват промените при другите животински групи и растителни съобщества.

- Чувствителни са на промени в средата.

- Събрани са много данни за тях и е реалистично да се продължи събирането на нови.

- Популярни са сред широката общественост.


Как ще ги броим?
-  Посетете само веднъж избраното от вас място на 22 април от  9:00 до 12:00 ч.

- В посочения интервал отделете най-удобните за вас 10 минути. Не бройте повече време, тъй като това ще ни възпрепятства в сравнението на резултатите с други места.
- В интервала от 10 минути наблюдавайте птиците и запишете най-високият брой птици като запишете отделно домашните, полските и испанските (виж тук как да ги различиш).
- Моля записвайте броят на индивидите, а не броят на двойките!

- Отбележете особеностите на мястото за наблюдение (парк с дървета, междублоково пространство, булевард, селска улица, обор,  и др.)
- Много е важно да отбележите, ако не сте видели нито едно врабче. Тези места без врабчета са много по-важни за нас, от тези, на които има.
- Моля, не предлагайте храна на птиците, за да ги привлечете.

- Може да преброите повече от едно място, но с различни регистрации.Къде ще ги броим? 

- Изберете място, което ви е удобно за посещение не само през тази година, но и за в бъдеще.

- Изберете мястото на случаен принцип като единственият важен критерий за него е да ви бъде удобно и да запомните точното местоположение, така че да може да го посетите отново през следващата година.
- Ако желаете, изберете повече места, като разстоянието между тях трябва да е повече от 300 м и да успеете да направите броенето в интервала от 9:00 до 12:00. Извън този времеви интервал, формите ще бъдат изключени.


 

Последни новини

Броим врабчетата в България в Деня на земята – 22 април

Тази събота (22 април) за седма поредна година ще се проведе кампанията на Българското дружество за защита на птиците ( БДЗП ) „Ние броим врабчетата“. В нея ...

Прочети още

Петото преброяване на врабчетата привлече рекорден брой участници

Рекорден брой участници се включиха в петото издание на инициативата на Българското дружество за защита на птиците „Ние брим врабчетата“. Кампанията се провед...

Прочети още

4627 врабчета бяха преброени в 497 места в страната

В 497 локации в страната бяха преброени 4627 врабчета по време на четвъртото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“ на Българско дружеството за защита на...

Прочети още